Privacybeleid

Privacybeleid w-ice.be

Bestellen op w-ice.be vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt, dewelke door ons verzameld worden. Bij een bezoek aan onze website bewaren we:

  • je e-mailadres als je dit aan ons meedeelt
  • je e-mailadres als je vragen of boodschappen plaatst op onze website
  • alle informatie m.b.t. de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie gebruiken wij om:

  • de inhoud van onze website te verbeteren
  • je later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die naar je browser gestuurd worden zodat we terugkomende gebruikers kunnen identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat je jezelf voortdurend kenbaar moet maken en staat ons toe om je een persoonlijke versie van onze website aan te bieden.
Het staat je vrij om je computer zodanig in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan zijn dat je in dat geval bepaalde onderdelen van onze website niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen. Mocht dit het geval zijn, vragen wij je met ons contact op te nemen via orders@w-ice.be zodat wij alsnog je bestelling kunnen invoeren.

VEILIGHEID

Als wij je gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingsmethoden die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

COMMUNICATIE PER POST

Als je je postadres via het web meedeelt, zullen wij dit alleen gebruiken om informatie of bestellingen te bezorgen die je hebt aangevraagd.

Je kan je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in ons bestand.  

COMMUNICATIE VIA TELEFOON

Als je ons je telefoonnummer via het web meedeelt, zullen wij je alleen telefonisch of via tekstbericht contacteren als dit nodig is om je te informeren over vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.

COMMUNICATIE VIA E-MAIL

Als je ons je e-mailadres via het web meedeelt, dan kan je via e-mail gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien je hiervoor de expliciete toestemming hebt gegeven of indien je al klant bij ons bent en je e-mail adres meegedeeld hebt

Indien je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren via orders@w-ice.be. In dit laatste geval mag je niet vergeten ons je exacte naam en adres (correct gespeld) mee te delen.

DE ROBINSON-LIJST

Als je van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

  • Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886;
  • Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel;
  • Online: www.robinsonlist.be.

Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via orders@w-ice.be.

ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY BELEID ?

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je toegang wenst tot deze informatie of je wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.